Gujurly Bookstore
Biz barada

«Gujurly Nesil» okuw merkezi diller, matematika we kompýuter sowatlylygy boýunça gysgamöhletleýin kurslary hödürleýän hususy eýeçilikdir. Bu okuw merkezi hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamynda durmuşa geçirýän özgertmelerinden ugur alyp, 2014-nji ýylda ýerli işewürler tarapyndan esaslandyryldy.

GNBookstore “Gujurly Nesil” okuw merkeziniň kitap dükanydyr. Bu ýerde dürli dillerde we ähli görnüşlerdäki kitaplary size amatly bahadan hödürleýäris.