Gujurly Bookstore
“GOLDEN BOOKMARK” BOOK CONTEST 2022
“GOLDEN BOOKMARK” BOOK CONTEST 2022
11.02.2023 117   5

Kitabyň ady Synagyň senesi Synag wagty Synag ýeri

Человек-невидимка

27.02.2023

(Duşenbe)

12:15

Gujurly Bilim Merkezi

(Uniwermag)

DÜZGÜNLER

 1. Synag test görnüşinde geçiriler.
 2. Sorag sany: 50.
 3. Synag möhleti: 50 min.
 4. Synagda kitapda geçýän käbir sözleriň manysy, sinonimi, antonimi hem soralyp bilner.
 5. Ýalňyş jogaplar baly peseldýär!
 6. Soraglar diňe okuw merkezimiz tarapyndan berlen kitap nusgalaryndan soraljakdyr!
 7. Baly 60-den pes bolan gatnaşyjylar derejelendirmä degişli däldir!
 8. Kids toparda okaýanlar uly toparlar bilen bäsleşip bilmeýärler.
 9. Ýaryşa diňe Gujurly Bilim merkezinde okaýan diňleýjiler gatnaşyp bilerler.

BAÝRAKLAR

 • I ÝER SOWGAT
 • II ÝER SOWGAT
 • III ÝER SOWGAT
Meňzeş Ýazgylar
Men saňa ynanýaryn...
01.08.2020
661   32